El 68% dels alumnes de la Comunitat Valenciana va pasar l’avaluació diagnóstica de 2º de la ESO

430

La Generalitat Valenciana només ha colocat dos dels seus centre publics, en la classificació dels 30 instituts amb millor resultats en l’avaluació diagnóstica de 2º de la ESO.

Així mateix, també es destacable comentar, que els col.legis privats amb ESO son els que varen ocupar les primeres posicions, en aquesta avaluació diagnóstica.

Per concloure queda afegir, que el porcentaje dels alumnes de ESO dels col.legis publics de la Comunitat Valenciana que varen pasar les proves d’avaluació diagnóstica de 2º de la ESO va ser del 68%