Educació oficialitza la resolució que permetrà aplicar la prorroga dels concerts educatius de primaria de la Comunitat Valenciana, fins al curs 2018/2019

602

Avui dissabte, la conselleria d’educació de la Comunitat Valenciana ha oficialitzat mitjançat el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” la resolució que permetrà aplicar la prorroga dels concerts educatius de primaria, fins al curs académic 2018/2019.

Aquesta resolució suposa ampliar els concerts educatius de primaria, dos cursos més i es asegura amb la disposició d’un major control dels conters dels col.legis, tant les relacionades amb els sous com les que tenen relació amb les despeses de funcionament.

Ara, després d’aquesta resolució, tots els col.legis publics i concertats de la Comunitat Valenciana es registraràn per el programa de gestió comú “ITACA”