Disminueixen les adopcions en la Comunitat Valenciana

499

La consellería de benestar social assegura que els valencians han perdut les ganes d’adoptar i les peticions d’adopció en la Comunitat Valenciana es situen ara en minims histórics.

Entre els motius per els que ha disminuit el numero de adopcions en la Comunitat Valenciana, es troba el temps, donat que per tramitar-se la documentació es demora un temps en exces.

Per concloure si parlem de dades per el que fan les adopcions, en l’any 200 es varen registrar 652 adopcions en la Comunitat Valenciana, mentre que en 2006 es varen registrar 1124.