Diputació de Castelló potencia sistemes de depuració mes moderns, eficaços i sostenibles

491

La Diputació de Castelló ha organitzat una jornada especialitzada per potenciar la construcció i explotació de nous sistemes de depuració més moderns, eficaços i sostenibles. Es tracta d’una necessitat cada vegada més evident en el si de la Unió Europea, pel que ha celebrat aquesta jornada encaminada a tècnics del sector, juntament amb Facsa i l’Epsar.

La problemàtica de la introducció d’elements contaminants en els tractaments de depuració d’aigües és una cosa que preocupa molt al Govern Provincial. Tant és així, que ja disposa de tres zones humides artificials per depurar aigua, concretament a Fuente la Reina, Castillo de Villamalefa i Vilanova de la Reina.

1571 18-04-16 DEPURADORES “Els aiguamolls artificials aprofiten els mecanismes propis de la naturalesa per depurar, amb sistemes més sostenibles i amb menor cost energètic”, ha explicat Juan Bautista Juan, diputat responsable del Cicle de l’Aigua a la Diputació de Castelló. Així, ha destacat que “hem portat a Juan José Sales Rodríguez, el principal expert de tot Espanya en el disseny i construcció d’aiguamolls artificials”, en què no necessitat d’energia i es minimitza l’impacte mediambiental.

A les jornades també ha participat Ignacio Sangüesa, cap de l’àrea tècnica de la Diputació, precisament per posar en valor el treball en la gestió de la depuració en petits municipis de la província de Castelló. Cal tenir en compte que el pressupost ascendeix a gairebé sis milions d’euros en el que fa referència a gestió i explotació d’estacions depuradores. La Diputació gestiona actualment 97 estacions depuradores de tot tipus en municipis de menys de 5.000 habitants i posarà en marxa tres més aquest any -en Herbers, Barraques i Xodos-. A més, té projectades dues més a Matet i Argelita, amb l’objectiu de complir amb el seu propòsit de garantir la depuració de l’aigua en els 117 municipis castellonencs amb menys de 5.000 habitants.

Fomentar infraestructures més naturals i sense cost energètic

Juan Bautista Juan ha incidit en “la importància de l’aigua i la seva gestió en relació amb el medi ambient, perquè cal intentar retornar-la al medi natural en les millors condicions. En aquesta jornada hem parlat del disseny i construcció de sistemes de tractament de les aigües residuals utilitzant infraestructures noves que combinen la hidrodinàmica (sense cost energètic) i els processos bioquímics (naturals).

Una prioritat de la Unió Europea és la gestió i explotació d’aquestes estructures en l’eliminació de matèria orgànica i de contaminants habituals i emergents amb la idea de millorar la qualitat de l’aigua. “L’objectiu és poder reutilitzar aquesta aigua per a tot tipus d’usos, com reg i recàrrega d’aqüífers, en les condicions més òptimes”, ha assegurat el diputad provincial responsable del Cicle de l’Aigua.

Joan ha assenyalat que “la implicació de la Diputació és fonamental perquè arribin les solucions més adequades en sistemes de depuració fins al municipi més petit, que per si sol seria incapaç de prestar el servei tant als seus veïns com a les empreses interessades a instal·lar-se en els seus municipis. D’aquesta manera garantim que es compleixin tots els marcs normatius tant nacionals com europeus “.

En aquestes jornades, el Govern Provincial pretén potenciar les activitats i iniciatives encaminades a crear coneixement, innovació, sensibilització i educació, promovent la cultura del respecte i valorització de l’aigua com un bé indispensable.