Dades de ventes que va registrar en el 2014 la industria ceràmica, en la Comunitat Valenciana

821

En 2014, la industria ceràmica espanyola va incrementar les seves ventes en un 3% fins als 2900 milions d’euros.

Al increment de les ventes de l’industria ceràmica va influir el mercat intern, que va creixer també, després de diversos anys amb caigudes.

Per ultim, queda comentar, que la provincia de la Comunitat Valenciana amb més venta de ceràmica a l’exterior en 2014 va estar la de Castelló, que va vendre vuit de cada 10 euros a l’exterior.