CCOO PV i UGT-PV lamenten que la CEV no aposte per la qualitat del treball en les adjudicacions publiques

457

Les negociacions pretenien posar fi a la situació de precarietat que pateix el personal que treballa en una empresa que té contractes amb l’Administració i que no té garanties de manteniment de l’ocupació quan s’acaba l’adjudicació, llevat que el seu conveni col·lectiu ho prevegi, a més de no tenir assegurades les condicions laborals del sector de referència. Per això, les clàusules laborals que contemplava l’acord proposat a la patronal valenciana, incloïen el manteniment del conveni sectorial i la impossibilitat de modificar les condicions laborals mentre durés el contracte amb l’Administració.

L’objectiu d’UGT-PV i CCOO PV en tot el procés ha estat el d’evitar una competència entre empreses via costos laborals, apostant per la qualitat del servei prestat. Per això defensem que assegurar les condicions en les empreses adjudicatàries té conseqüències no només per a les plantilles afectades, sinó que també té un efecte contagi en la qualitat de l’ocupació de la resta de concessionàries de serveis. Davant la negativa de la CEV, CCOO PV i UGT-PV emplacen el Govern valencià a regular aquestes matèries en un pacte amb les organitzacions sindicals.

A més de les clàusules laborals, l’acord pretén una reordenació de les estructures administratives de participació dels agents socials en l’àmbit laboral i de la prevenció de riscos, per potenciar la seva eficàcia.