CCD sol·licita una nova revisió cadastral a Castelló de la Plana

552

Ciutadans de Centre Democràtic (CCD) sol·licita a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Castelló de la Plana una revisió dels valors cadastrals dels immobles de Castelló.

CCD considera que hi ha diferències considerables entre els valors del mercat actuals i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents. L’última revisió cadastral es va dur a terme en 2011 i es va utilitzar per a això el PGOU de 2000 que va ser anul·lat el 2008 per sentència del Tribunal Suprem.

CCD entén que és prioritari que Bataller insti a la Gerència del Cadastre a fer una revisió dels valors cadastrals a la baixa, ja que hi ha diferències significatives com a conseqüència de l’evolució general del mercat immobiliari.

Pel portaveu de CCD Castelló, Sascha Alsdorf, ” les noves valoracions han de ser conscients amb les circumstàncies reals de la població, que segueixen sent dolentes malgrat que al PP pregonen una recuperació que no arriba ”