CCD Nules assegura que els sous d’alcalde, regidors i assessors són excessius

835

En un Ajuntament transparent sabríem amb exactitud en què es gasten els nostres diners, consultaríamos les factures i als ciutadans se’ns escoltaria en relació a una pregunta bàsica: ¿En què volem gastar els diners dels nostres impostos? A dia d’avui no podem ni consultar a la pàgina web de l’Ajuntament el Pressupost Municipal per a l’exercici 2015. Tots els veïns tenim el dret de conèixer-lo i el present escrit pretén informar d’alguns aspectes del mateix, quedant a disposició de qualsevol persona per facilitar- o mostrar-los la totalitat dels mateixos. El 2015 l’equip de Govern de Nules té previsió de gastar un total de 10.231.747,03 € (Deu Milions dos-cents trenta-1747 euros, amb tres cèntims).

Mostrem a continuació, en una taula, algunes de les partides destinades a Òrgans de Govern que munten un total de 386.400 € (gairebé 64 milions i mig de les antigues pessetes). ¿Molt o poc? Comparem. Per exemple en la partida que aglutina entre d’altres a serveis socials, immigració i igualtat es destina 346.450 € (Inclosos sous i seguretat social de treballadors d’aquestes àrees). Un altre exemple, en la partida per fomentar l’ocupació (que hauria de ser prioritat de qualsevol administració) que suma 401.400 €.

PARTIDA DE GASTO

CRÉDITO INICIAL

RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

127.000€

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

62.000€

SEGURIDAD SOCIAL (DE LOS DOS ANTERIORES)

62.900€

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

8.000€

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN

4.000€

PRENSA

20.000€

DIETAS Y LOCOMOCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

3.000€

OTRAS INDEMNIZACIONES

80.000€

TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES

10.000€

Qüestió de prioritats, veritat? Doncs amb aquest ja van 8 anys al govern del nostre municipi. Multipliquem. A més, i per anar desglossant una mica més, en l’acta del ple extraordinari de 24 de juny de 2011, es van aprovar retribucions en règim de dedicació exclusiva per a tres regidors del PP: Mario García (retribució mensual bruta de 3.617,85 € per catorze pagues, més a prop de 3000 € per ser diputat provincial); José Casaus (retribució mensual bruta de 3.000 € per catorze pagues) i Manuel Martínez (retribució mensual bruta de 2.400 € per catorze pagues). A més, van aprovar retribucions del personal eventual (el que els veïns coneixem com a assessors, que precisament no passen per un concurs públic): 2200 € bruts en 14 pagues per secretaria de l’alcalde i el mateix per un encarregat supervisor d’obres i serveis. Fa uns mesos es va ampliar aquesta plantilla amb una persona responsable de premsa, que encara no coneixem amb certesa la quantia en no haver-se’ns facilitat l’acta del ple, tot i haver-ho sol·licitat (visca la transparència de la qual fan gala!) Per conèixer el dada, però supera els 1.000 € mensuals.

Des CCD creiem que s’estan percebent sous desorbitats i que en cap cas responen a la necessitat del moment. Quan governem, i tots els nostres compromisos es signaran davant notari, NO hi haurà cap assessor ni personal eventual. Les esmentades tasques les realitzaran membres de la plantilla municipal. Amb un regidor alliberat, i mai passant dels 1800 € mensuals, creiem que és suficient. També reduirem de forma dràstica les assignacions a grups municipals i retribucions a membres de la corporació. Saben tot el que es podria fer a Nules cada any amb tots els diners que va a parar a uns pocs que fan de la política la seva forma de vida? Per exemple, creació d’un banc de llibres de text, perquè les famílies no hagin de pagar uns 200 € per curs escolar i nen per anar a l’escola, o augmentar el nombre de beques-menjador. Educació gratuïta, de veritat. Un altre exemple seria dedicar més recursos per a plans d’ocupació local, formació permanent per a aturats, oficina d’emprenedors dinàmica i activa, o ajudar a veïns que decideixin emprendre un negoci al nostre municipi. La creació d’ocupació serà la nostra prioritat, i no precisament amb assessors a l’Ajuntament, Diputació o Aeroport de Castelló, que d’afiliats al PP de Nules tenim diversos. Amb data 1 gener 2015 el deute de Nules ascendia a 3.600.820,95 € Els esforços han de dirigir-se a reduir la mateixa. Estalviem en partides innecessàries més d’un 80% de la despesa.

Som clars, no tenim pors, ni hipoteques polítiques i venim per canviar les coses. La nostra nòmina no depèn de la política i no caiem en gràcia a aquells que volen que tot segueixi igual. Ens ajudes a canviar Nules? CCD serà present a les eleccions del proper 24 de maig. Comptem amb tu.

Belluguem-nos perquè aconseguim moure del seu lloc a aquells que no volen moure. Posa’t en contacte amb nosaltres a través de info@ccd-centro.es o trucant al 620627186. També disposem de pàgina a Facebook: Nules 2015 que pots seguir per estar informat al dia de les nostres propostes.