Castelló va registrar una caiguda de l’atur en el sector agrari a octubre del 13,3%

185
Aquest descens en la província s’ha donat fonamentalment entre els homes i la reducció de la desocupació, a boira general, ha tingut més incidència entre els menors de 25 anys. La pujada s’explica principalment pel començament de la campanya citrícola

Baixa un 5,6% el nombre de desocupats del sector agrari valencià a l’octubre, mentre puja un 8,1% a nivell nacional. D’altra banda, pel que fa a la comparació interanual, a la Comunitat cau un 15,7% respecte a l’octubre de 2015, fins als 14.522 desocupats. A Castelló s’ha produït una important reducció respecte al mes de setembre 13,3%. Aquest descens s’ha donat fonamentalment entre els homes, -17,6%. I pel que fa a la baixada interanual, a Castelló ha estat del 18,7%.

En termes absoluts, el nombre de desocupats dins el sector agrari a la Comunitat Valenciana se situa en 14.522 persones, dels quals 8.807 són homes i 5.715 dones, amb una reducció de 2.712 persones aturades respecte al mateix període de l’any anterior.

En l’últim mes, la reducció de la desocupació agrària a la Comunitat Valenciana ha estat més gran entre els homes, -7,0%, que entre les dones, -3,4%, i ha tingut més incidència entre els menors de 25 anys, -13,3%, que a la resta d’edats, -5,0%.

Per províncies, a Alacant, a l’octubre, s’ha registrat una disminució en el nombre de desocupats agraris del 1,7% respecte al setembre, tant entre els homes, -2,2%, com entre les dones, -1,1 %, i en tots els grups d’edat. A la província de València el nombre d’aturats a l’agricultura a l’octubre ha disminuït en un 6,5% en relació al mes de setembre. El descens ha estat més notori entre els menors de 25 anys, -17,7%, que a la resta, -5,5%.

En la comparació interanual del nombre d’aturats agraris a l’octubre de 2016 respecte a l’octubre de 2015, es constata que aquest ha baixat en tota la Comunitat Valenciana (-15,7%), i que la reducció s’ha registrat en les tres províncies : a Alacant ha estat d’un 12,8%, a Castelló d’un 18,7% i d’un 17,4% a València. Aquesta disminució ha estat més gran en el sector agrari valencià 15,7% que en el conjunt nacional 11,7%.