Castelló inclourà clausules socials en el credit de la inversió de 2017

496

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat les bases reguladores de l’adjudicació d’una operació de préstec a llarg termini per a finançar, parcialment, les despeses d’inversió del pressupost de 2017. Les bases, elaborades per la Regidoria de Gestió Municipal, dirigida per Antonio Lorenzo, i la Regidoria d’Habitatge, dirigida per Ali Brancal, regulen l’adjudicació d’un préstec de 9,8 milions d’euros a 10 anys per al finançament d’inversions recollides dins de la modificació de crèdit aprovada en sessió plenària el 22 de juny. La principal característica d’aquestes bases reguladores és la inclusió de diverses clàusules socials.

Així, sent una de les prioritats polítiques lluitar contra les conseqüències indesitjables dels desnonaments de primers habitatges per motius econòmics, i que s’està implementant una nova política municipal per afavorir una economia plural, s’han contemplat en aquestes bases la incorporació en la gestió financera municipal de nous tipus d’entitats financeres com cooperatives i entitats de banca ètica. També s’han contemplat la inclusió de criteris socials i de responsabilitat corporativa per a la seva selecció entre els serveis financers que s’ofereixen.

Ali Brancal

En aquest sentit, es valorarà que les entitats financeres ofereixin habitatges de lloguer social a canvi d’una renda màxima equivalent al 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència, lliure d’ocupants, en condicions d’habitabilitat i amb alta en els subministraments necessaris .

El termini mínim d’aquests lloguers serà de tres anys a comptar de la signatura del contracte d’arrendament o data establerta per al començament del mateix i la unitat de convivència en risc d’exclusió social serà la que designi l’Ajuntament de Castelló.

A més, també es valorarà amb major puntuació a aquelles entitats financeres que aportin una declaració responsable de no haver realitzat desallotjaments derivats dels procediments hipotecaris que determinen directament la pèrdua de l’habitatge habitual de les persones que es troben en risc d’exclusió social.

Referent a les bases elaborades, la vicealcaldessa i regidora d’Habitatge, Ali Brancal, ha manifestat que “cal que des de l’administració pública promocionemos el fet de treballar amb entitats financeres que col·laboren en temes d’habitatge perquè així també la ciutadania es conscienciï i premiï les entitats socialment responsables en aquesta matèria per triar-com la seva entitat de confiança “.

El regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo, destaca “el rerefons social d’aquesta decisió, perquè posa de manifest la voluntat de l’Ajuntament de promoure polítiques socials de forma transversal en totes les àrees de govern, i aprofitar els serveis financers com un element que permeti millorar la resposta institucional davant d’un problema greu com és el de la manca d’habitatge “. La vicealcaldessa ha afegit que “amb aquestes clàusules volem ajudar els bancs socialment responsables a fer visible el seu compromís amb les persones més vulnerables de la nostra societat”.