Carmen Carreras presenta una declaració rebutjant l’elitització de la universitat

503

Carmen Carreras (La regidora d’Esquerra Unida a l’ajuntament de Castelló) ha anunciat avui la presentació d’una declaració Institucional rebutjant l’anteprojecte del Ministeri d’Educació que pretén reduir a tres cursos el títol de grau universitari sumant dos per a l’especialització mitjançant màster.

De fet, Carmen Carreras ha dit, que “Aquesta reforma comportarà els següents efectes: Es reduiran els continguts de moltes carreres universitàries al mínim, s’incrementarà el preu dels màsters en augmentar el nombre de crèdits i es generarà confusió perquè conviuran fins a 3 tipus d’estructures acadèmiques (titulacions de 5, 4 i 3 anys simultàniament). És per això que podem dir que aquesta modificació de l’estructura és un sense sentit que té l’única finalitat de elititzar la universitat i deixar el camí aplanat per a l’estabilització de les empreses privades a la universitat pública al mateix temps que es comencen a introduir beques -préstec que endeutarien als estudiants que no puguen assumir els costos d’aquesta nova ordenació acadèmica. Una mesura desesperada del Ministeri d’Educació per satisfer les necessitats del mercat laboral sense tenir en compte els drets de les i els joves que estan patint atur i precarietat”.

Per altra banda la regidora d’Esquerra Unida ha qüestionat el que significa l’especialització en els estudis universitàris. “L’especialització en els estudis és una quimera que s’ha vist especialment minvada per les polítiques de pujades de taxes i retallades en beques: les polítiques d’austeritat han provocat un descens del nombre d’estudiants de màster a les universitats públiques des del 2012, passant de 88.000 estudiants dit any a 86.00 en 2014. Per contra, veiem com el nombre d’estudiants de màster a les universitats privades s’incrementa de 27.000 a 2.012-33.000 el 2014. A més, els preus públics dels màsters han patit un augment escandalós: a Madrid, la comunitat on els preus del màster són més alts, s’ha passat d’un preu per crèdit de 32,93 € el 2012 a un de 80 € per crèdit en el curs 2014/2015 en el cas de màsters de l’experimentalitat més cara. Si en el curs 2011/2012 un màster de 60 crèdits costava 1.975 €, aquest curs costa 4.800 € només en primera matrícula”.

Esquerra Unida també denuncia la caiguda de finançament a les Universitats Públiques. “La despesa en el finançament de les universitats espanyoles ha caigut més de 1.000 milions d’euros des de 2009, en aquest any aquest se situava en uns 10.202.000 d’euros, mentre el 2012 va caure fins als 9.121.000 d’euros. Si bé és superior a la mitjana OCDE, la despesa en universitats com a percentatge del PIB és inferior a la mitjana de països europeus, suposant només un 1,07%, mentre que la d’altres països com Dinamarca o Noruega arriba i supera el 2%. De fet, a diferència de Finlàndia, Noruega o Dinamarca, on l’estat assumeix fins a un 95% del finançament del sistema universitari, a Espanya la despesa de les institucions públiques no representa ni un 80% d’aquesta, caient la resta del pes fonamentalment a les famílies a través del pagament de les taxes i més residualment en altres agents privats mitjançant préstecs, beques, etc.”

Del mateix mode la regidora d’Esquerra Unida també ha denunciat la baixada experimentada als darrers anys en relació a les beques. “La despesa d’Espanya en beques i ajudes a l’estudi per a ensenyament superior no arriba ni al 10% del conjunt del què es gasta de fons públics en educació, de nou per sota de la mitjana de despesa dels països OCDE. El govern ha retallat més de 275 milions en beques des de 2011, any en què només un 16% d’estudiants universitaris accedien a algun tipus de beques o ajudes a l’estudi segons la Conferència de Rectors. Davant del dogma que els estudiants han de pagar el “cost real” dels seus estudis, que recordem ja paguen els seus familiars a través dels impostos, cal recordar que fins a 11 països de la Unió Europea tenen estudis universitaris gratuïts. Després de les pujades de taxes Espanya s’ha col·locat com el vuité país més car d’Europa en els estudis de grau, i com el seté en els estudis de màster. A Espanya estudiar un màster és fins a un 67% més car que estudiar un grau, a diferència de 20 països europeus on el cost és exactament el mateix”.

Per totes aquestes raons, Esquerra Unida presentarà al Plenari de l’Ajuntament de Castelló una Declaració Institucional per instar al Ministeri d’Educació a la retirada del Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.