Carmen Carreras “EUPV reclama que paguen els responsables els 120.000 euros per discriminar a Ràdio Castelló”

483

Carmen Carreras (La portaveu municipal d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló) ha anunciat avui que el seu grup ha presentat un escrit instant a l’Alcalde Bataller a què siguen els responsables els que paguen els 120.000 euros per discriminar a Ràdio Castelló: “En data 21 de juny de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 130/2014 per la qual declarava que l’Ajuntament de Castelló havia vulnerat el dret fonamental a la igualtat davant la llei en relació amb la llibertat d’informació per haver exclòs a Ràdio Castelló de les campanyes de publicitat institucional municipals. És a dir, el Tribunal Constitucional ha dit que es va discriminar a Ràdio Castelló”.

Carreras va voler explicar les conseqüències que va tindre aquesta sentència: “Després d’aquesta sentència, i amb l’objecte d’evitar una sentència, que excepte miracle, s’esperava condemnatòria per a l’Ajuntament, l’equip de govern va acordar amb Ràdio Castelló el pagament de la quantitat de 120.000 €, en concepte d’indemnització dels danys soferts com a conseqüència de la discriminació soferta per l’Ajuntament de Castelló. Nosaltres no ens oposem a aquest pagament, perquè la discriminació va ser evident, però volem que aquests diners els paguen a l’Ajuntament els que van produir aquesta discriminació”.

En aquest sentit, la representant d’esquerres va voler deixar clar que només existeixen 3 opcions: “La discriminació que va patir Ràdio Castelló només pot tindre el seu origen en 3 possibilitats: que l’equip de govern va decidir aprovar discriminar a la Cadena Ser sense demanar informe a cap tècnic, que el tècnic informés degudament advertint que l’acte era discriminatori, però que tot i així el PP ho va aprovar o, com a tercera opció, que el tècnic informés assenyalant que deixar sense publicitat a la Cadena Ser no era il·legal, per tant no era discriminatori. Per tant, queda clar que els responsables de què es produïra aquest acte il·legal van ser o bé els i les regidores del PP que van aprovar aquest acord, o bé el tècnic que va dir que no era il·legal discriminar a aquest mitjà de comunicació. En qualsevol cas, n’hi ha una o més persones que haurien de fer-se responsables del pagament d’aquests 120.000 euros, i no que eixiren dels diners pagats per la ciutadania”.

Finalment, Carreras va voler explicar els fonaments legals de la seua proposta: “La Llei 30/92, al seu article 145, modificat per la llei 4/99, estableix “L’Administració corresponent, quan haja indemnitzat els lesionats exigirà d’ofici de les seues autoritats i altre personal al seu servei la responsabilitat en què hagen incorregut”. És a dir, que si n’hi ha una persona física que ha causat un mal econòmic a l’Ajuntament fruit del seu desconeixement de la legalitat, ha de ser aquesta persona o persones físiques les que responguen dels diners que haja hagut de pagar l’Ajuntament. Volem que els polítics, que són els que estem convençuts que van dictar aquestes resolucions, es facen responsables del seu acte, fins a les últimes conseqüències”.