Carmen Carreras “EU Castelló denuncia els primers 4 RECs d’aquest any”

486

Carmen Carreras (La portaveu municipal d’Esquerra Unida) ha denunciat avui que al plenari de Març l’equip de govern del PP portarà els 4 primers Reconeixements Extrajudicials de Crèdit de 2015: “Al proper plenari el PP portarà 4 Reconeixements Extrajudicials de Crèdit, començant fort aquest any 2015 i demostrant que la pésima gestió econòmica del PP ens acompanyarà fins a l’últim dia de govern al mes de Maig.

Aquests RECs constitueixen un incompliment del Pla de Sanejament Financer 2009-2015 que preveia l’eradicació dels reconeixements extrajudicials com a mesura de reducció del dèficit municipal A més, aquests RECs, com tots els anteriors, compten amb l’informe contrari de l’interventor, ja siga per ser factures d’anys anteriors, factures sense contracte, factures de contractes caducats i factures pagades que s’haurien d’haver donat en forma de subvenció. La suma dels 4 RECs és de 1.276.159,97 euros”.

La regidora Carreras va voler fer referència als RECs d’anys anteriors: “Els RECs d’anys anteriors suposen 445201,13 euros de factures de tot el 2014, per a les quals no s’han contemplat en l’actual Pressupost 2014 dotacions específiques. S’incompleix així el que preceptua l’article 216 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre el termini màxim de pagament dels contractes de les administracions públiques, i s’incompleix igualment la Llei de Contractes del Sector Públic en relació al termini màxim de pagament dels contractes de les administracions públiques, incompliment del qual es deriva l’obligació d’abonar l’interés que estableix l’esmentada Llei. Apareixen, a més, un contracte amb excés de despesa com és el privatitzat servei de recaptaciò municipal. Increiblement, al nostre Ajuntament si es recapta més del previst, cal pagar més a una empresa privada i fer un REC”.

Finalment, Carmen Carreras va voler fer referència als RECs de l’exercici corrent: “Estem davant de despeses no degudament adquirides, ja que s’inclouen subministraments sense contracte, com són els subministraments de Gas per a Calefacció i d’energia elèctrica per a dependències municipals, a més de serveis i subministraments amb contracte finalitzat, com són el servei d’autobús, el servei de neteja de col·legis públics i d’edificis, els subministraments de material elèctric i senyalització vertical. A aquests contractes, que són ja una constant als RECs de 2013 i 2014, es sumen en aquest cas els contractes d’assistència sanitària a actes de la corporació municipal, com els realitzats aquestes festes, i el de replegada de piles usades. Són qüestions que no tenen cap explicació, ja que són despeses fixes que no té cap sentit que no tinguen contracte o que haja caducat, i que demostren la desídia del PP i la seua mala gestió”.