Cada vegada es destinen menys militars a la Comunitat Valenciana

414

En els ultims 20 anys, els militars destinats a la Comunitat Valenciana han caigut a la meitat.

De fet, a l’any 1995 es varen destinar un total de 10151 militars a la Comunitat Valenciana, mentre que a l’any passat 2014 es varen destinar 5800.

Entre els motius d’aquesta reducció de militars destinats a la Comunitat Valenciana, es troben els seguents:

  • La eliminació de la “MILI”
  • El ingres de la OTAN
  • Les succesives reestructuracions de l’exercit