Borriana segueix augmentant els seus recursos per a la defensa del dret a l’habitatge

99

Borriana segueix augmentant els seus recursos per a la defensa del dret a l’habitatge dels seus veïns i veïnes, després de la signatura del protocol d’actuació davant de situacions de risc d’exclusió social detectades en el curs de procediments que comportin la pèrdua de l’habitatge habitual, que s’ha signat aquest mateix matí als jutjats del Partit Judicial de Vila-real.

Tal com ha explicat en primera instància el president de l’Audiència Provincial de Castelló, José Manuel Marco Cos, “el protocol que signem avui és un instrument per informar les persones afectades per aquest tipus de procediments de desnonament dels recursos que l’Ajuntament de Borriana disposarà a partir d’ara, amb l’objectiu de canalitzar la informació i sàpiguen on acudir per rebre l’assessorament “. Marc ha especificat i agraït “a l’Ajuntament de Borriana la seva implicació, ja que serà qui en primer lloc, ha de valorar la situació dels interessats sense cap tipus de contraprestació, sense cap restricció o requisit taxat com els. Així, la sensibilitat, el sentit comú i llibertat de manera que una norma legal no pugui impedir que es presti ajuda a qui el consistori ho consideri “.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont ha manifestat que “estem treballant costat de l’Institut Valencià de l’Habitatge en temes com la rehabilitació d’habitatges socials, i estem intentant continuar en aquesta línia amb la signatura d’aquest protocol, que té com a principal objectiu millorar els canals d’informació i assessorament perquè els processos de reubicació en els habitatges siguin el més ràpids i menys traumàtics possibles “.

Finalment, el regidor de l’àrea de Serveis Socials, Manel Navarro, també ha estat present en la signatura del conveni protocol·lari i s’ha mostrat “molt satisfet de veure com Borriana s’incorpora, tan sols després de la ciutat de Castelló, a la signatura d’un protocol que va molt en la línia del treball que realitzem des del departament de Serveis Socials. Després que, per exemple, s’hagin disposat 23 habitatges l’any passat i 16 en aquesta última anualitat en règim de lloguer social, aquesta firma augmenta els recursos que l’Ajuntament destina a assessorar i ajudar a aquelles persones amb problemes d’exclusió social per una possible pèrdua de l’habitatge “.

Així, la signatura del protocol suposa que l’Ajuntament de Borriana disposarà a l’Oficina Municipal d’Habitatge d’una adreça i persona de contacte a través de la qual es realitzaran les comunicacions amb la resta dels agents que avui han signat el mateix acord. Al seu torn, facilitarà als Serveis Comuns d’Actes de Comuniació del Deganat dels Jutjats de Vila-real i del Col·legi de Procuradors de Castelló, els fullets informatius sobre els diversos recursos socials existents als quals els afectats poden accedir. Al seu torn, també s’impartiran instruccions als funcionaris judicials que duguin a terme els actes de comunicació perquè facin constar en els formularis les dades i situacions que puguin ser signes de situacions de risc d’exclusió social.