Begoña Carrasco lamenta que el IBI “pujarà per a milers de families de Castelló”

248

El Grup Municipal Popular sosté que la pressió fiscal augmentarà en 2017 per a milers de castellonencs, ja que l’Ajuntament recaptarà 1.000.000 d’euros més amb l’IBI residencial en aplicar les noves ordenances aprovades en el Ple.

L’any passat, l’Ajuntament va recaptar amb l’IBI residencial 40.050.000 euros a l’0,7875, aplicant a una base imposable (més o menys la suma dels valors cadastrals de totes dels habitatges) de 5145000000 euros.

Amb la nova fiscalitat del bipartit es recaptaran 41.519.000 euros (a 0,7475 sobre una base imposable de 5554000000). “Això desmunta la gran mentida del govern que presideix Amparo Marco, ja que als veïns se’ls recaptarà 1.015.000 euros més, a repartir entre els 87.485 rebuts d’IBI residencial que hi ha a la ciutat. Uns pagaran més que l’any passat i altres pagaran menys “, explica la portaveu popular, Begoña Carrasco.

I afegeix: “Ja ho va mostrar molt bé el Sr. Lorenzo amb el gràfic que va treure en el Ple, i que ens donava a nosaltres la raó. Prenent com a exemple un rebut d’un habitatge mitjana que té un valor cadastral de 86.236,19 euros, enguany va pagar 679,11 euros; al 2017, si no hagués compensació municipal alguna pagaria 722,87 euros, i després de la revisió fiscal recentment aprovada, el mateix veí al 2017 pagarà 686,15 euros. La pujada (del 2016 al 2017) és de 7 euros més. Per tant, queda demostrat que amb la compensació d’un 5% no és suficient i que l’IBI residencial pujarà a milers de famílies a Castelló “.

La mitjana de pujada del valor cadastral en els habitatges de Castelló és del 7,95%. Per tant, alguns rebuts es quedaran igual, altres baixaran i milers de rebuts pujaran. Concretament, per a l’habitatge de l’exemple de Toni Lorenzo, la pujada és del 6,44%. I en ser superior l’immoble als 79.000 euros, les escombraries també li pujarà un 10%. En resum, aquest habitatge l’any que ve pagarà 7 euros més en el rebut de l’IBI i 9,21 euros més d’escombraries “, afegeix Carrasco.

Els populars lamenten que tenint l’Ajuntament un superàvit de 22 milions d’euros i un 13% del pressupost sense executar, el bipartit no hagi rebaixat prou l’IBI per compensar l’actualització del valor cadastral.

A més, “no s’entén com tenint tal sobrant de diners, l’alcaldessa vulgui seguir augmentant els impostos als castellonencs, si després, els diners no reverteix en la ciutat, perquè aquest equip de govern no és capaç de gestionar amb responsabilitat el pressupost, tal com esperen els castellonencs. Per tenir els diners al banc, que el tornin als veïns “.

El Grup Municipal Popular recorda que, en total, l’ajuntament va a recaptar 3 milions d’euros més en impostos. Aquesta xifra s’obté de la suma del milió d’euros més que el bipartit va a recaptar amb l’IBI residencial; dels 600.000 euros corresponents a la taxa d’escombraries i del milió i mig d’euros més, que van a haver d’abonar les empreses, segons la modificació fiscal aprovada per al 2017.