Benicàssim exigeix a la Generalitat que deixi de posposar el CEAM

499

“No indigna però ja nonos sorprèn res”, aquestes han estat les paraules de l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, després de conèixer el nou retard en les dates de licitació del projecte de finalització de les obres del Centre de Majors de Benicàssim. “El 2015 sabíem que existia una partida per a la licitació de l’obra i se’ns va dir que es contractaria a 20106. L’any va passar sense novetats sobre el projecte. Després nostres crítiques se’ns va dir que es licitaria en el primer trimestre de 2017, després en el segon i ara, conclòs aquest trimestre també, ara la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ens torna a dir que no serà fins a finals d’any. La qual cosa, ens deixa clar la manca absoluta de voluntat d’executar el CEAM per a la gent gran de Benicàssim “.

L’alcaldessa ha recordat que la conselleria va confirmar per escrit a preguntes parlamentàries del grup popular a les Corts que existia crèdit. A més, les modificacions en el projecte per fer viable la seva execució s’han realitzat i està tot preparat per iniciar demà mateix l’obra si es pogués, amb la qual cosa, l’únic retard ho està imposant la conselleria.

Compaginar el projecte de gestió

D’altra banda, l’alcaldessa ha exigit a la conselleria que no retardi més el projecte i el liciti immediatament i no només això, també li demana que endavant les dades i treballs necessaris per desenvolupar el projecte de gestió i funcionament del centre, de manera que mentre se segueixen perdent temps valuosos en la conclusió del centre, es pugui treballar en paraqlelo amb el futur model de gestió i així que, un cop acabat, pugui començar a funcionar com més aviat millor i no patim nous retards.

El projecte de finalització del CEAM estableix que, per a la terminació del centre és suficient amb un pressupost d’execució material de 1,7 milions d’euros. A més, la conselleria, des de fa un any, el Projecte Bàsic i d’Execució modificat, Fase 2 per a la Terminació de l’obra del Centre Integral per a Majors, CEAM i Centre de Dia a Benicàssim, el Pla de Seguretat i Salut, el Projecte de activitat, el Projecte d’Instal·lació Tèrmica, els diferents Projectes Elèctrics, el Projecte Elèctric de Centre de Transformació i el Projecte d’Instal·lació d’aigua.

Fins i tot, compta amb un informe de garantia de conservació de l’obra existent i amb el compromís municipal de que abans que s’iniciïn les obres, l’ajuntament emprendrà un tractament d’higienització de l’espai perquè l’obra comenci de manera immediata.