Amparo Marco insta a Bataller a explicar les negociacions entre l’ajuntament i les companyes energètiques

889

Amparo Marco Gual (La portaveu socialista de Castelló) insta a l’alcalde a explicar les negociacions entre l’Ajuntament i les companyies energètiques per signar convenis que garanteixin que les famílies amb menys recursos no es quedin sense llum i gas a l’hivern. Estem en el moment més dur, amb caigudes fortes de les temperatures, i desconeixem si l’acord plenari s’està portant a la pràctica o no”, afirma.

Així mateix, cal recordar que el ple de l’Ajuntament de Castelló va aprovar al novembre una moció presentada pel grup municipal socialista per promoure convenis amb les empreses subministradores de serveis energètics amb l’objectiu de coordinar i agilitar el pagament d’ajudes socials i evitar talls de subministrament d’electricitat i gas a persones que no puguin pagar els rebuts.

La principal tasca de l’Ajuntament és garantir el benestar de les famílies amb més necessitats. Els socialistes de Castelló considerem que és una prioritat política i la reivindicarem les vegades que sigui necessari. El primer són les persones. És inconcebible que l’alcalde gasti centenars de milers d’euros en propaganda mentre quan hi ha castellonencs que passen fred “, afegeix.

La mesura aprovada al ple la recerca beneficiar les persones acollides als serveis socials que es trobin en una situació de vulnerabilitat energètica i de manca de recursos. Els convenis han d’establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses subministradores de serveis energètics per agilitzar el pagament de les ajudes municipals concedides als usuaris en l’esmentada situació pels deutes contrets en relació amb el subministrament energètic de la llar.

Per últim queda comentar, que serà l’ajuntament qui realitzi l’estudi, valoració i proposta de la concessió de les ajudes destinades a aquesta finalitat i informés a les companyies que l’usuari és un beneficiari d’ajuda municipal, a fi d’evitar la suspensió del subministrament. Les companyies, per la seva banda, s’han de comprometre a facilitar la forma de pagament de les ajudes municipals adoptades per l’Ajuntament, sense l’aplicació de cap tipus d’interès o comissió addicional ia deixar en suspens el tall de subministrament d’electricitat o de gas des del moment en què rebi aquesta comunicació