Amparo Marco “Es necesari crear una assesoria jurídica per a les organitzacions socials sense ànim de lucre de Castelló”

930
Els socialistes de Castelló han presentat avui una moció perquè el ple acordi crear una assessoria jurídica per a les organitzacions socials sense ànim de lucre de Castelló que estiguin inscrites en els diversos registres municipals d’associacions. Els beneficiaris serien les gaiates, colles, clubs esportius, associacions veïnals, associacions culturals, organitzacions educatives, entitats de benestar social i solidaritat, etc., l’activitat és “decisiva per a la socialització de la ciutadania”.

“Les organitzacions socials són un gran actiu de Castelló, perquè contribueixen a l’engrandiment de la ciutat a través de les seves aportacions a la defensa dels drets, la cultura, l’esport, el moviment ciutadà, la festa i l’oci, etc. Una tasca que mereix ser recolzada de forma clara i inequívoca per les institucions públiques, principalment per part de l’Ajuntament, l’administració més propera als seus interessos “, afirma la portaveu socialista, Amparo Marco.
 

Els socialistes consideren que el compliment de les obligacions administratives, estatutàries i fiscals fa que cada vegada sigui més costós per a les entitats socials sense ànim de lucre de Castelló fer front a les seves tasques d’organització interna. A més, els canvis legislatius promoguts des dels diferents governs (com l’anunciada obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats) obliguen a les entitats a assumir costoses despeses d’assessoria per posar en ordre la seva activitat. 

“L’esforç pressupostari per part de l’Ajuntament de Castelló sempre serà inferior a la magnífica contraprestació que el moviment associatiu ofereix”, apunta Marc, que recorda que l’Ajuntament de Castelló va aprovar en exercicis anteriors diverses assessories jurídiques per a ciutadans i ciutadanes a títol personal (joventut i gent gran). “Els socialistes de Castelló considerem que s’ha de donar un pas més i acordar l’estructuració d’una assessoria jurídica per atendre les necessitats de les organitzacions socials vinculades a l’àrea de Participació Ciutadana”, indica. 

Per últim, els socialistes insten a l’equip de govern a que decideixi si el servei pot ser prestat per l’assessoria jurídica municipal, en el cas que la càrrega de treball així ho permetés, o si s’ha de recórrer, de manera puntual, a la contractació externa d’un servei d’assessorament que complís amb aquesta tasca, amb el menor cost possible. El servei podria finançar-se amb una reducció de la quantiosa partida econòmica de propaganda.