Alberto Fabra “El presupost en investigació sanitaria sirà incrementat en un 20% en aquest any 2015”

406

Alberto Fabra (President de la Generalitat Valenciana) ha destacat en les ultimes hores, que “el presupost en investigació sanitaria sirà incrementat en un 20% en aquest any 2015”

Així mateix, el president Fabra destaca que el compromis del consell es continuar apostat per la sanitat i la investigació.

Per finalitzar queda comentar, que ahir dimarts, Alberto Fabra va visitar la sede de la fundació oftalmológica de la Comunitat Valenciana, en el décim aniversari de la fundació.