Ajudes assistencials municipals de menjador escolar en Alzira

89
735 ajudes assistencials municipals de menjador escolar

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, concedix més de 150.000 euros per a ajudes assistencials de menjador escolar

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, ha concedit, per a este curs escolar, 735 ajudes assistencials municipals de menjador escolar, i ha destinat 150.647,40 euros per tal d’ampliar al 100% les ajudes que es concedixen des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport als centres educatius no universitaris públics i concertats per al curs 2017-18.

El període d’estes ajudes comprén des del 2 de novembre fins al 31 de maig i cobrix al 100% el cost d’estes ajudes assistencials municipals de menjador escolar, augmentant en 315 més que el curs passat.

Per a poder accedir a l’ajuda cal obtindre un número de punts, que determina la Conselleria; no obstant això, l’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, ha considerat convenient ampliar estes ajudes de menjador. Per tant, 735 alumnes de la nostra localitat que no han aplegat a tindre l’ajuda completa de la Conselleria podran beneficiar-se de l’aportació que fa l’Ajuntament.

Segons declara el regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, “és objectiu prioritari estar al costat de les famílies amb fills, i per esta raó, també s’aniran atenent els casos informats per Serveis Socials, que per la seua situació socio-econòmica necessiten ajuda de l’ajuntament. Este equip de govern no vol deixar de costat a cap nucli familiar de la nostra ciutat amb falta de recursos per a poder fer front a l’ensenyança dels seus fills, per la qual cosa continuarem treballant per millorar i aportar les mesures necessàries en esta qüestió”.

La tasca de detecció d’alumnes amb vertaderes necessitats, portada a terme per les AMPA dels col·legis, així com pels tècnics de Serveis Socials i Educació, ha permés que xiquetes i xiquets d’Alzira amb precarietat per a poder afrontar el curs escolar amb normalitat ho puguen fer gràcies a l’aportació econòmica i la bona disposició i voluntat de l’equip de govern.