Aigues de Valencia i l’Oceanogràfic estudien les poblacions de galapag autoctones de la conca del Turia

132

Dissabte passat, voluntaris del Grup Aigües de València i de la Fundació de l’Oceanogràfic van realitzar l’estudi i seguiment de la població de la tortuga de rierol (Mauremys Leprosa), al riu Túria, al costat de la zona recreativa de Manises.

L’activitat desenvolupada, al costat dels tècnics de la Fundació Limne a la zona de custòdia del Grup Aigües en el Túria, forma part del projecte de potenciar l’existència de poblacions silvestres de tortuga de rierol al parc natural i en els ecosistemes aquàtics que circumden el àrea metropolitana de València.

Aquesta espècie està patint les conseqüències negatives de les transformacions de les zones humides litorals així com la introducció d’altres espècies invasores, havent-se constatat la reducció d’efectius i extinció recent de poblacions.

La iniciativa s’emmarca en el programa de voluntariat ambiental i custòdia fluvial, coordinada conjuntament pel Grup Aigües de València, la Fundació de l’Oceanogràfic i la Fundació LIMNE, i que té per objecte la millora i conservació dels espais naturals del riu, a l’ parell d’implicar la ciutadania en el coneixement i conservació de la seva biodiversitat.

Els organitzadors volen que la ciutadania conegui millor la situació de tot l’ecosistema del riu Túria, tal com es va demostrar en aquesta jornada, en què es va mostrar a tots els voluntaris la major afecció d’aquest: l’abandonament constant de tortugues exòtiques que competeixen amb les autòctones per les places d’assolellament o per l’aliment, desplaçant a poc a poc a aquestes últimes.

Les entitats organitzadores van posar l’accent en la necessitat de fomentar la tinença responsable d’animals entre la ciutadania destacant que, en el marc del projecte LIFE-Trachemys de la Conselleria i en un parell d’anys, es van retirar d’uns pocs punts d’actuació prop de 23.000 tortugues exòtiques invasores.