Aclariment de la direcció de l’Hospital Provincial de Castelló en referència a la informació difosa sobre l’obertura d’un expedient informatiu

114

La direcció de l’Hospital Provincial de Castelló va avisar el passat mes de gener a totes les centrals sindicals amb representació al centre que no es poden enganxar cartells de forma indiscriminada pel centre hospitalari, ja que tots els sindicats compten amb els seus respectius espais reservats per difondre la informació que desitgin traslladar als treballadors.

Tots els sindicats han acceptat aquesta petició de la direcció a excepció de CCOO que, segons sembla, no ha respectat les reiterades advertències. Per això, la direcció -que en cap moment qüestiona el contingut de la informació difosa- ha obert un expedient informatiu per aclarir si la central sindical ha incomplert les instruccions internes donades per adreça en el fet que exerceixin el seu dret de publicitat fora de les zones especialment habilitades per a això.