A partir del proper dilluns, els nous beneficis dels “xecs familiars” podràn sol.licitar el seu xec

467

A partir d’ara, els nous beneficiaris dels “xecs familiars” de IRP (families monoparentals, aturats i jubilats amb carreges familiars) podràn sol.licitar els seus “cheques familiars”

Aquesta mesura consisteix en un impost negatiu o “xec familiar” de 1200€ a l’any, que es aplica des del 1 de gener i que es pot percibir de forma abansada a raó de 100€ per mes.

Per concloure queda assenyalar, que en el primer mes de funcionament del sistema de pagament abansat, que es pot sol.licitar des del pasat 7 de gener d’aquest any, Hisenda va contabilitzar 113000 pagaments abansats sol.licitats després d’una primera fase de depuració per eliminar duplicitats en les sol.licituts.