A partir del curs académic 2015/2016 els alumnes de ESO tindràn mes hores de matemàtiques, musica e iniciació a l’emprenedorisme

1345

A partir del proper curs cadémic 2015/2016 es alumnes d’educació secundaria obligatoria de la Comunitat Valenciana, tindràn mes hores de matemàtiques, música e iniciació a l’activitat emprendedora i empresarial.

De fet, així ho contempla el nou horari escolar que sirà aplicable a partir del proper curs académic 2015/2016 en aplicació de la llei orgànica de millora de cualitat educativa.

Així mateix, també es destacable comentar, que aquest ajust d’hores es desprendeix de la proposta que ha estat elaborada per la conselleria d’educació de la Comunitat Valenciana i que es inclou en l’esborrany de decret únic que regularà l’ordenació.

A més a més, també cal comentar, que en concret aumentarà un hora setmanal les hores de matemàtiques en ESO i es desdoblaràn els grups de tercer de ESO, donat que els centres educatius ofertaràn en aquest curs matemàtiques orientades a la ensenyança académica i a les ensenyançes aplicades.

A més, la musica sirà obligatoria de 1º de ESO fins a 3º de ESO i opcional en 4º de ESO al incorporar-se aquesta materia com especifica obligatoria en el primer cicle d’educació de secundaria.

Per concloure queda afegir, que també es confereix autonomía als instituts per organitzar les asignatures opcionals, segons les peticions de les families i els seus recursos personals.