255603 turistes extranjers varen visitar la Comunitat Valenciana, al pasat mes de gener

445

Máximo Buch (Conseller d’economia, industria, turisme i treball) ha fet saber les dades de l’enquesta de moviments en fonteres “Frontur” que es va registrar en la Comunitat Valenciana, al pasat mes de gener.

Si ens fixem en aquestes dades, cal comentar, que en gener la Comunitat Valenciana va rebre un total de 255603 turistes extranjers, el que suposa un increment del 1’40% interanual.

Per finalitzar, si ens fixem en els mercats de turistes que ens varen visitar al gener, es destacable comentar, que el mercat italà es va incrementar en la Comunitat Valenciana un 20’20% i el mercat de turistes de països nordics també va aumentar en un 2’80% interanual.